| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

FrontPage

Page history last edited by Eric Sieverts 2 years, 3 months ago

Wiki voor Innovatie bij de UB Utrecht

 

Deze Wiki was een experiment. Hij is gebruikt in de periode 2006-2009.

Doel:

  1. kijken of op deze manier kennisuitwisseling met betrekking tot innovatieve ideeën en technieken voor de UB Utrecht gestalte kan krijgen,
  2. deze kennisuitwisseling al metterdaad laten plaats vinden

 

NB:

Deze Wiki wordt opgevolgd door een lokaal gehoste versie die draait op MediaWiki-software: http://wikiieno.library.uu.nl/. Die versie is echter alleen toegankelijk van binnen het UU-domein. De inhoud van deze Wiki wordt geleidelijk daarheen gecopieerd.

 


Eerste onderwerpen:

 

 

 


Als complement op deze Wiki heeft de sector I&O ook een blog, Bibliotech, die bedoeld is voor iets vluchtiger berichten. [Deze blog is niet meer actief]


 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.